Nidhamu Haki Weledi na Uadilifu ni msingi wa mafanikio Yetu.

NoWADHIFASIMU
1MKUU WA JESHI LA POLISI684111111
2KAMISHNA WA POLISI JAMII715277154
3KAMISHNA WA KAMISHENI YA INTELIJENSIA YA JAMII719724444
4MKURUGENZI WA UPELELEZI WA MAKOSA YA JINAI 688369606
5KAMISHNA WA KAMISHENI YA UCHUNGUZI WA KISAYANSI YA JINAI735269342
6KAMISHNA WA FEDHA NA LOGISTIKI713269232
7KAMISHNA WA OPERESHENI NA MAFUNZO 713207090
8KAMISHNA WA UTAWALA NA RASILIMALI WATU754035811
9KAMISHNA WA POLISI ZANZIBAR658045522
10MKUU WA UTAWALA784368919
11MKUU WA KITENGO CHA MAFUNZO677014751
12MKUU WA KITENGO CHA DAWATI LA JINSIA NA WATOTO784356415
13MSEMAJI WA JESHI LA POLISI655248393
14NAIBU MKURUGENZI WA UPELELEZI WA MAKOSA YA  JINAI713632765
15MKUU WA KITENGO CHA INTERPOL734204845
16MKUU WA KITENGO CHA TEHAMA677004332
17MKUUWA KITENGO CHA KAMPUNI BINAFSI ZA ULINZI754562491
18MKUU WA KITENGO CHA MALALAMIKO737109300
19MKUU WA KITENGO CHA USALAMA BARABARANI MAKAO MAKUU YA POLISI689387638
20MKUU WA KIKOSI CHA USALAMA BARABARANI TANZANIA656111444
21MKUU WA KITENGO CHA UHUSIANO WA KIMATAIFA677070295
22MKUU WA KITENGO CHA TATHMINI NA UFUATILIAJI754565371
23MKUU WA KITENGO CHA LOJISTIKI754507918
NoWADHIFASUMU
1MKUU WA CHUO CHATAALUMA YA POLISI DSM (DPA)735009985
2SHULE YA POLISI TANZANIA739009972
3MKUU WA CHUO CHA POLISI ZANZIBAR739009973
4MKUU WA CHUO CHA POLISI KIDATU739009974
5KAMANDA MARINE MWANZA739570311
6BOHARIA MKUU WA POLISI739248392
7CHIEF ICT739004332
8KAMANDA POLICE MARINE739481002
9CHIEF OF POLICE SPECIAL OPERETIONS737931370
10CHIEF OF FINANCE735038215
11CO BANDARI736006280
12CO STPU ARUSHA734002728
13CO RESEARCH737382301
14SO PHQ DODOMA735444591
15CO AIRPORT739444492
16CO FFU TANZANIA739222101
17CO AIRWING739885873
18CO RELI736699996
19CO UJENZI734204846
20CO INTERPOL743204845
21CO TAZARA739481004
22CO AFYA KUU739632691
23CO BAND739370211
   
NoWADHIFASUMU
1MKUU WA CHUO CHATAALUMA YA POLISI DSM (DPA)735009985
2SHULE YA POLISI TANZANIA739009972
3MKUU WA CHUO CHA POLISI ZANZIBAR739009973
4MKUU WA CHUO CHA POLISI KIDATU739009974
5KAMANDA MARINE MWANZA739570311
6BOHARIA MKUU WA POLISI739248392
7CHIEF ICT739004332
8KAMANDA POLICE MARINE739481002
9CHIEF OF POLICE SPECIAL OPERETIONS737931370
10CHIEF OF FINANCE735038215
11CO BANDARI736006280
12CO STPU ARUSHA734002728
13CO RESEARCH737382301
14SO PHQ DODOMA735444591
15CO AIRPORT739444492
16CO FFU TANZANIA739222101
17CO AIRWING739885873
18CO RELI736699996
19CO UJENZI734204846
20CO INTERPOL743204845
21CO TAZARA739481004
22CO AFYA KUU739632691
23CO BAND739370211
   
NoMKOASIMU
66SIMIYU658376484
64NJOMBE658376498
63KATAVI658376507
61SONGWE739009991
59GEITA658376491
58ILALA658376476
57RUFIJI739009904
55TEMEKE658376477
53KINONDONI658376478
51TARIME/RORYA658376474
49TABORA658376097
45SINGIDA658376028
43TANGA658376003
41SHINYANGA658376048
40RUVUMA658376038
38RUKWA658376025
36PWANI658376012
35MWANZA658376082
33MTWARA658376020
31MOROGORO658376044
29KILIMANJARO658376016
27KAGERA658376475
25RTO KASKAZINI UNGUJA677025487
23RTO KUSINI UNGUJA677025486
21RTO KASKAZINI PEMBA677025489
19RTO KUSINI PEMBA677025488
17RTO MJINI MAGHARIBI658376108
15MBEYA658376472
13MARA658376035
11MANYARA658376058
9LINDI658376074
7IRINGA658376053
5KIGOMA658376077
3DODOMA658376093
NoWILAYACHEO
1(W) CHAMWINO659885903
2(W) CHEMBA659885016
3(W) DODOMA659888215
4(W) KONDOA659885034
5(W) KONGWA659885943
6(W) MPWAPWA659885107
7(W) BUKOMBE659885883
8(W) CHATO659888078
9(W) GEITA659888178
10(W) MBOGWE659888102
11(W) NYANG’HWALE659888129
12(W) BUGURUNI659885237
13(W) CENTRAL659885156
14(W) KARIAKOO659885255
15(W) UKONGA659885250
16(W) IRINGA659884837
17(W) KILOLO659885175
18(W) MUFINDI659884874
19(W) BIHARAMULO659885356
20(W) KAGERA659884863
21(W) KARAGWE659885348
22(W) KYERWA659884659
23(W) MISENYI659885436
24(W) MULEBA659885887
25(W) NGARA659885160
26(W) MICHEWENI659884695
27(W) WETE659885372
28(W) KASKAZINI “A”659885389
29(W) KASKAZINI “B”659885678
30(W) MLELE659885396
31(W) MPANDA659885452
32(W) BUHIGWE659885360
33(W) KAKONKO659885102
34(W) KASULU659884881
35(W) KIBONDO659888025
36(W) KIGOMA659885119
37(W) UVINZA659885243
38(W) HAI659884899
39(W) MOSHI659884986
40(W) MWANGA659887865
41(W) ROMBO659888618
42(W) SAME659888622
43(W) SIHA659888016
44(W) KAWE659888736
45(W) KIMARA659888739
46(W) KINONDONI659888610
47(W) MAGOMENI659885328
48(W) CHAKECHAKE659885939
49(W) MKOANI659888183
50(W) KATI UNGUJA659885189
51(W) KUS UNGUJA659885183
52(W) KILWA659887899
53(W) LINDI659888632
54(W) LIWALE659888385
55(W) NACHINGWEA659888223
56(W) RUANGWA659888322
57(W) MAGHARIBI659888388
58(W) MJINI659888064
59(W) BABATI659885786
60(W) HANANG659884967
61(W) KITETO659885659
62(W) MBULU659884906
63(W) SIMANJIRO659885198
64(W) BUNDA659884987
65(W) BUTIAMA659884867
66(W) MUSOMA659884902
67(W) SERENGETI659888096
68(W) CHUNYA659885384
69(W) ILEJE659885951
70(W) KYELA659887919
71(W) MBARALI659885948
72(W) MBEYA659884996
73(W) MBOZI659885340
74(W) MOMBA659884889
75(W) RUNGWE659885253
76(W) GAIRO659887957
77(W) KILOMBERO659885083
78(W) KILOSA659885947
79(W) MOROGORO659884972
80(W) MVOMERO659884804
81(W) ULANGA659885320
82(W) MASASI659888194
83(W) MTWARA659888193
84(W) NANYUMBU659888687
85(W) NEWALA659888291
86(W) TANDAHIMBA659885323
87(W) ILEMELA659884855
88(W) KWIMBA659885141
89(W) MAGU659885211
90(W) MISUNGWI659889030
91(W) NYAMAGANA659885334
92(W) SENGEREMA659889004
93(W) UKEREWE659884829
94(W) LUDEWA659888770
95(W) MAKETE659888505
96(W) NJOMBE659888629
97(W) WANGING’OMBE659888510
98(W) BAGAMOYO659889019
99(W) KIBAHA659888763
100(W) KISARAWE659889034
101(W) MAFIA659888761
102(W) MKURANGA659888217
103(W) RUFIJI659888159
104(W) KALAMBO659888392
105(W) NKASI659888402
106(W) SUMBAWANGA659888743
107(W) MBINGA659884918
108(W) NAMTUMBO659884922
109(W) NYASA659885166
110(W) SONGEA659885973
111(W) TUNDURU659884800
112(W) KAHAMA659885257
113(W) KISHAPU659888221
114(W) SHINYANGA659888033
115(W) BARIADI659888408
116(W) BUSEGA659888301
117(W) ITILIMA659885602
118(W) MASWA659888558
119(W) MEATU659884909
120(W) IKUNGI659885148
121(W) IRAMBA659885149
122(W) MANYONI659885135
123(W) MKALAMA659885993
124(W) SINGIDA659885936
125(W) KINESI659885423
126(W) NYAMWAGA659885470
127(W) RORYA659885487
128(W) SHIRATI659885321
129(W) SIRARI659884813
130(W) TARIME659885017
131(W) IGUNGA659885313
132(W) KALIUA659884791
133(W) NZEGA659884665
134(W) SIKONGE659885147
135(W) TABORA659884670
136(W) URAMBO659885108
137(W) UYUI659885901
138TABORA659885911
139(W) HANDENI659889003
140(W) KILINDI659888983
141(W) KOROGWE659888783
142(W) LUSHOTO659888982
143(W) MHEZA659888285
144(W) MKINGA659888722
145(W) PANGANI659888242
146(W) TANGA659889066
147(W) CHANG’OMBE659884959
148(W) KIGAMBONI659885438
149(W) MBAGALA659884887
150(W) ARUMERU659885123
151(W) ARUSHA659885142
152(W) KARATU659885287
153(W) LONGIDO659885391
154(W) MONDULI659885308
155(W) NGORONGORO659885106
156(W) BAHI659888162