Makao Makuu

S.L.P: 961
DODOMA, TANZANIA.

SIMU: 0262323585   
Fax: 0262323586

E-mail: info.phq@tpf.go.tz

Namba za dharura

Msaada au kutoa taarifa uhalifu.

111 / 112

+255 787 668 306

NAMBA ZA VIONGOZI WENGINE

Ramani