Nidhamu Haki Weledi na Uadilifu ni msingi wa mafanikio Yetu.

Operesheni na Mafunzo

Awazi J. Haji

Kamishna wa Polisi (CP)